TD-mottagningen bygger om!

TD-mottagningen vuxit och blivit allt större och större senaste åren och för att fortsätta kunna utveckla och förbättra TD-mottagningen så tillsätts nu en ledningsgrupp.

Under de senaste åren har TD-mottagningen vuxit och blivit allt större och större, men strukturen på ledningen har inte riktigt hängt med. Det har varit svårt att kommunicera mellan grupperna och presidiet har inte haft kunnat arbetsleda alla involverade fullt ut som de tidigare önskat.

Därför införs det i nu en ledningsgrupp för mottagningen. Ledningsgruppen kommer, förutom presidiet, bestå av sju personer från mottagningens olika delar. Dessa är Fadderkås ordförande och vice ordförande, Mediateamets producent och vice producent, Mörk som representerar hjälpreccar samt Snax och Dax som kommer representera Rekås kommunikationsgrupp och aktivitetsgrupp.

Ledningsgruppen kommer leda sina respektive kommittéer men finns samtidigt där för att alla grupper ska ha samma chans att påverka beslut som fattas, ha samma bild av mottagningen och för att främja kommunikationen mellan de olika grupperna. De kommer även vara med och forma mottagningens ramar tillsammans med presidiet.

Detta innebär att det kommer läggas till lite poster och tas bort lite poster, samt göras lite andra förändringar. Fadderkå kommer få en till medlem i form av vice ordförande, Mediateamet kommer få en vice producent. Rekå kommer delas upp i två grupper, en aktivitetsgrupp som har aktiviteter under dagarna och en kommunikationsgrupp som kommer hålla på med sponsring, grafik och kommunikation med grupper utanför TD-mottagningen.

Har du några frågor eller funderingar om denna nya struktur tycker vi att du ska höra av dig till oss på presidiet [at] recce.utn.se target=_blank>presidiet [at] recce.utn.se eller komma och prata med oss personligen.

Och glöm inte, du kan söka fram till den 28/11!

Sara och Joakim, presidiet för TD-mottagningen 2013