Workshop - UTN och Sektionerna

Söndagen den 11 november genomförde UTN:s styrelse och UTN:s sektioner en workshop tillsammans för att bland annat diskutera hur sektionerna och UTN hänger ihop. Ett steg i att förbättra kommunikationen och samarbete mellan UTN centralt och sektionerna som bygger upp UTN.

 

Uppsala teknolog och naturvetarkår (UTN) består idag av 16 sektioner. Det är sektionerna som utgör UTN och de driver organisationen strategiskt genom att tillsätta representanter till UTN:s fullmäktige. Varje sektion består i grunden av en förening som har tagit på sig ansvaret att axla rollen som sektion. Sektionsföreningarna driver sina egna verksamheter och är inte kopplad till UTN:s verksamhet mer än att man tillsätter representanter till olika organ inom UTN såsom just fullmäktige, men även valberedningen och utskott.

Denna samhörighet kan i många fall vara svår att greppa och skillnaden mellan de olika sektionsföreningarna skiljer sig markant, både i omfattning av verksamhet och hur man förhåller sig till rollen som sektion. Med andra ord är det viktigt att man tillsammans, UTN och sektionerna, få möjlighet att diskutera förhållandet för att hittar samarbetsformer som passar alla parter. 

Workshopen, som genomfördes söndagen den 11 november, inleddes med en brunch där allt från lättare frukostmat till lite tyngre grejer som bacon och tacos intogs. Workshoppen i sig startade med en lättare brainstorming där alla fick fundera över ordet sektioner. Resultatet från denna del kan se HÄR sammanställd i en snygg mindmap. Efter det höll Fredrik Härlin (Styrelseledamot i UTN:s styrelse) en kortare prestentation av UTN:s orgnaisation och uppbyggnad.

Workshoppens huvudkärna innefattade fyra stycken disskussionspass med ämnena sektionernas och UTN:s ansvar och roll, stöd och resurser, studiebevakning och studentinflytande samt framtiden. Några av de frågor som diskuterades här var; Hur hänger sektionerna och UTN ihop? Hur och när ska sektionerna följa UTN:s policys och riktlinjer? Vilken typ av stöd och resurser önskar/behöver sektionerna från UTN? Hur bör samordningen av studentinflytandet se ut? och, Hur håller man en kontinuerlig dialog uppe mellan UTN och sektionerna?

Att bjuda in alla UTN:s sektioner till denna workshop är ett steg i arbetet att få sektionerna mer delaktiga i UTN:s verksamhet, öka deras möjlighet att påverka organisationen samt samtala om vilken roll de som sektioner vill ha inom UTN. Detta är viktiga frågor tycker UTN:s styrelse som under innevarande verksamhetsår även har UTN:s sektioner som en av sina fokusfrågor. 

Workshopen fick mycket positiva kommentarer och troligtvis kommer fler workshoppar anordnas i framtiden, allt efter sektionernas önskemål. Vill du veta mer om vad som diskuterades eller läsa sammanställningen från diskussionspassen är du varmt välkommen att höra av dig till josefin.svensson [at] utn.se>josefin.svensson [at] utn.se.