Angående studentomröstningen

Trots att studentomröstningen avslutades med en tydlig majoritet för UTN väntar frågan fortfarande på ett avgörande. Eftersom Uppsala studentkårs styrelse anser att resultatet inte var övertygande kommer deras fullmäktige besluta om omröstningens giltighet. Vi har sammanställt vad kårpartierna i Uppsala studentkårs fullmäktige tycker i frågan.

Natten mellan söndag och måndag den 18-19 november presenterade Ultuna studentkår resultatet för studentomröstningen, det var ett tydligt resultat med ett valdeltagande på 40% bland TekNat-studenterna. Med ett så högt valdeltagande och tydligt resultat hoppades vi att Uppsala studentkår styrelse skulle respektera studenternas önskan om UTN som en formell studentkår på TekNat, för att vi sedan tillsammans skulle kunna arbeta för ett starkare studentinflytande centralt. I torsdags beslutade Uppsala studentkårs styrelse att gå emot omröstningen och istället rekommendera sitt fullmäktige att behålla kårstatusen för TekNat-fakulteten.

Vi tycker naturligtvis att detta är väldigt tråkigt, då omröstningens syfte från början var att studenterna på TekNat skulle få den avgörande rösten. Nu kommer kårpartierna i Uppsala studentkårs fullmäktige avgöra ödet för TekNat-studenterna och hur studentomröstningen tolkas när de sammanträder den 17 december. Alla som vill är välkomna att lyssna.

Idag är det koalitionen som har majoritet i Uppsala studentkårs fullmäktige, bestående av kårpartierna Feministiskt studentinitiativ, Gröna studenter, Piratstudenter, Socialdemokratiska studenter och Vänsterns studentförbund. En fördel med Uppsala studentkårs partisystem är att de som röstar i deras kårval ska veta vad sina företrädare tycker i en mängd frågor. Därför har vi sammanställt vad de olika pariterna hade för åsikter innan omröstningen, hur de såg på på UTN som egen studentkår och på studentomröstningen i allmänhet.

Vi har stora förhoppningar den 17 december, här kommer sammanställningen:

Allmänt om studentomröstningen

En fråga där det inte råder samsyn inom koalitionen är huruvida Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, ska bli en egen kår, hur löser ni det?
Klara Ellström (Uppsala studentkårs ordförande) – Det är inte relevant att vi tycker olika eftersom vi inte kommer att behöva ta ställning. Det är upp till studenterna på teknat att rösta om vem som ska representera dem.”

Från en artikel om Uppsala studentkårs tre presidialer
Källa: Ergo, 2012-05-16

---

“Klara Ellström från Piratstudenterna ville veta om UTN kommer att fortsätta driva frågan om kårstatus om det – vid en eventuell studentomröstning – visar sig att teknat-studenter inte vill representeras av UTN som egen kår. Svaret blev nej. Klara Ellström fick sedan ett ”ja” på frågan om fullmäktige i sin tur kommer att stötta UTN om det visar sig att studenterna vill representeras av dem som egen kår.”

Ett referat från FUM 19 mars 2012
Ergo, 2012-03-20, UTN-frågan i fokus

---

“Flera från de olika kårpartierna uttryckte att det här är en fråga som måste lösas akut.”

Angående UTN som egen kår från ett referat från FUM 16 april 2012
Ergo, 2012-04-16

Sagt under kårvalsdebatten innan Uppsala studentkårs kårval

– Vi tror på en decentraliserad kår som kan se till studenternas behov. Vill man skapa en egen kår, som UTN, så vill inte vi stå i vägen för det. Vi tror inte att det skulle söndra, utan snarare stärka om man kom närmare studenterna, säger Richard Böhme från Centerstudenter redan i sitt inledningsanförande.

Gröna studenter har tidigare uttryckt sig försiktigt positiva till UTN:s ambition att bli en egen kår.
– Vi ska inte splittra kåren för att komma närmare studenterna, men att bara låsa oss vid att vi måste vara en enad kår går inte heller, säger Magnus Olofsson, partiets representant i paneldebatten.

– Vi i Vänsterns studentförbund är ett av få partier som tycker att det skulle vara dåligt om UTN blev en egen kår. Ju fler kårer desto mer splittrad kommer studentrösten att bli. Jag tycker att det är ett väldigt lustigt resonemang som förs här – att fler kårer skulle göra kåren starkare. Diskussionen var kopplad till frågan om decentralisering, något som alla partier tycks ställa sig mer eller mindre positiva till.

“UTN, partivalssystem och decentralisering – årets kårvalsdebatt genomförd”
Ergo, 2012-04-18

Kårpartiernas åsikter innan kårvalet

Koalitionen (den sammanslutning av partier som har majoritet i Uppsala studentkårs fullmäktige)

Gröna studenter (7 mandat):
– Vi ställer oss försiktigt positiva till att UTN blir en egen kår, då det är uppenbart att de inte vill bli en sektion inom Uppsala studentkår, men anser att Uppsala studentkår, UTN och Farmis måste diskutera hur ett framtida samarbete ska se ut.

Feministiskt studentinitiativ (5 mandat)
– Vi ser gärna ett utlåtande från teknat-studenterna innan vi tar slutgiltig ställning i frågan. Det viktigaste är att de som påverkas mest får mest inflytande i beslutet.

Piratstudenterna (3 mandat)
– Om UTN vill bli en egen kår så ska de få bli det. I så fall bör vi ha ett bra samarbete med dem. Kåren bör förbereda sig på att UTN blir en egen kår redan nu, oavsett hur det blir. Vi vill att studenterna på teknat ska vara nöjda.

S-studenter (4 mandat)
– Vi anser att man ska verka för att alla studenter i Uppsala universitet känner sig representerade och att studentinflytandet stärks. Vi ser fördelarna med att en enad kår talar för studenterna.

Vänsterns studentförbund (5 mandat)
– Man får ett större genomslag med en samlad röst, så det bästa vore om Uppsala studentkår företrädde alla studenter vid Uppsala universitet. Kåren kan dock behöva hitta ett sätt att bättre representera teknat-studenterna.

Oppositionen
Moderata studenter Uppsala (4 mandat)
– Vi anser att frågan om UTN ska bli en egen kår måste vara en fokusfråga under nästa verksamhetsår. Vi ser det som angeläget att lösningen blir så bra som möjligt för båda parter. Vi tycker att UTN gör ett väldigt bra arbete ute på teknat

Center studenter (2 mandat)
– Vi ser positivt på att UTN vill bli en egen kår. De har en så pass bra organisation att de klarar sig själva. Det vore bättre om Uppsala studentkår fokuserade på humsam, där det finns problem.

Uppsala universitets studenter* (11 mandat)
– Vi anser att studentinflytandet säkerställs bäst genom en samlad studentkår, med starka och välförankrade sektioner som har reellt inflytande i kårens fullmäktige.

*Uppsala universitets studenter har gått ut offentligt och sagt att de inte ställer sig bakom styrelsens förslag att söka kårstatus för TekNat med tanke på det starka resultatet i studentomröstningen.

http://www.ergo.nu/nyheter/20120328-studiemedel-bost%C3%A4der-k%C3%A5ravgift-och-utn-%E2%80%93-s%C3%A5-tycker-k%C3%A5rpartierna

Angående valdeltagande i studentomröstningen

En stor diskussion har varit ifall UTN och US var överens om valdeltagandet innan valet. Inget i våra diskussioner tydde på att US skulle kräva 50 % valdeltagande innan november i år. Här är en del av ett mail, daterat den 12 oktober i år till UTN:s och US gemensamma referensgrupp för studentomröstningen, bestående av externa parter.

“Vi har även diskuterat var gränserna för ett acceptabelt valdeltagande går och kommit fram till ett förslag för en översiktlig tabell som vi kommer använda oss av för att avgöra huruvida resultatet i omröstningen kan anses giltigt.

Valdeltagande

10%
20%
30%
40%
>50%

Majoritetskrav

65,00%
62,50%
60,00%
57,50%
55,00%

Mail till referensgruppen för omröstningen från Projektgruppen för studentomröstningen skickat den 12 oktober.