Styrelsesammanträde 2012-11-28

Onsdagen den 28 november sammanträdde återigen UTN:s styrelse. Under styrelsemötet behandlades allt från verksamhetsplaner till valförfaranden samt hur arbete inför kåransökan skall fortsätta. Ett fullspäckat möte helt enkelt!

 

Då Pollax Snowrollers för kvällen hölls afterskipub med liveband på Uthgård (Extra passande med tanke på årets första snöfall!) flyttades mötet från den traditionella sammanträdeslokalen Elipssen till ett grupprum på Polacksbacken. Mötet inleddes med ett antal val där bland annat Oscar Windahl nominerades till ledamot i Uppstuks styrelse och Cédric Jirsell valdes till ledamot i Entreprenurs Academys styrelse. Stort grattis till dem båda!

Under mötet diskuterades ett antal befattningsbeskrivningar och verksamhetsplaner samt riktlinjer för UTN:s pedagogiska pris reviderades enligt utbildningsutskottets förslag. Även nomineringar till UTN:s hedersuppdrag som Pelarmarschalker och till UTN:s Förtjänstmedalj diskuterades, vilka presenteras till UTN:s fullmäktig för beslut den 5 december (idag!). 

Två större diskussionspunkter som diskuterades under mötet var projektanställningar samt kårgruppen 2.0. Projektanställningar diskutrades främst med avsikt på den ekonomiska verksamheten då utvecklandet av de ekonomiska runtinerna ofta är något som har en tendes att falla mellan de ordinarie uppgifterna. Att kunna delegera vissa mindre projektuppgifter kring detta skulle kunna göra att UTN snabbare kommer kunna genom de ekonomiska förändringar som krävs för att kunna hålla en stabil och god ekonomi.

I arbetet med ansökan om kårstatus bör en fortsatt utredning göras kring hur UTN i framtiden bör formas för att klara av de krav som ställs på en kår och därför diskuterades Kårgruppen 2.0 under mötet. Tanken med Kårgruppen 2.0 är att det ska vara ett fortsättningssteg på den kårgrupp som styrelsen ledde i våras. Vidare utredning kring vad och hur gruppen ska se ut kommer styrelsen fortsätta att diskutera på separata möten under kommande veckor.

Efter ett långt men effektivt och innehållsrikt möte avslutades mötet med en bamsekram!