Nyhetsbrev vecka 50

Nu är julafton enbart sju dagar bort, snart är 2012 över och 2013 påbörjat. Snart i 5 månader har jag jobbat med det studiesociala på TekNat-fakulteten – tiden går fort. Det känes som att det var för någon vecka som jag bytte livet i skolbänken för kontoret på Uthgård.

Denna föregående veckan (ve. 50) har följdande genomförts.

Etapp IV

Etapp IV fortsätter och nu har en tidplan tagits fram som kommer att gälla till mars månads utgång. Arbetsgrupper som kommer att fokusera följande kommer att sättas igång efter nyår. Till detta behövs studenter som kan representera studenternas talen och intressen i följande:

 

1. Behov och samband för ITC institutionen
2. Behov och samband för institutioner på Ångströms (speciellt experimenthall och verkstad)
3. Undervisningslokaler
4. Studentservice/bibliotek
  ‐försäljning av kompendier
5. Restaurang och café
6. Parkering och utemiljö
7. Intendenturen
  ‐egna lokaler
  ‐uppehållsytor och bokningsbara rum för studenter
  ‐ bokningsbara mötesrum
  ‐försäljning av profilmaterial

Så om DU känner att du vill delta i något av dessa råd - meddela mig :)

Vidare kommer en informationskväll att hållas under nästa termin där etapp IV:s status kommer att presenteras.

 

LärNat-undersökningen

Som jag nämnt i tidigare nyhetsbrev har jag hjälpt LärNat (sammanslutning för naturlärarstudenter) med en undersökning för att kartlägga den studiesociala- och utbildningmässiga situationen bland lärarstudenterna på fakulteten. Denna undersökning har nu presenteras för representanter för lärarutbildningen. Om DU är intresserad av resultaten så skicka ett mail till mig så skicka undersökningen till dig.

 

Studiesocialt utskottsmöte

I torsdags (13 december) hölls ett utskottsmöte med fokus på överlämning och inskolning. Jag tackar er vars mandat i sektionerna som studiesocialt ansvarig gått ut, och önskar er som tillträder som studiesocialt ansvarig välkommen och hoppas ni kommer att få ett bra år – jag ser fram emot at få börjar arbeta med er under vårterminen.

 

Denna vecka (ve. 51) på Uthgård

I skrivande stund (2012-12-17: 18:55) sitter jag på FUM (Moderata studenter medgav sitt fulla stöd till UTN i valet) – det ska bli intressant att följa under kvällens gång.

 

Andra saker som händer i veckan: Inte mycket. Mål kommer att vara att sammanställa mottagningsutvärderingarna för TD och GB. Vidare ska jag börja tänka igenom vad som ska genomföras till våren.

Med detta önskar jag er alla God Jul och ett gott nytt år