UTN:s officiella kommentar efter Uppsala studentkårs beslut om kåransökan

Igår fattade Uppsala studentkår beslut om att man kommer ansöka om kårstatus för TekNat, trots det tydliga resultatet i den studentomröstning som genomfördes i höstas, där 78% av de röstande gjorde klart att de föredrar Uppsala teknolog- och naturvetarkår framför Uppsala studentkår som sin representant mot universitetet.

 

Styrelsen för Uppsala teknolog- och naturvetarkår har sedan Uppsala studentkårs beslut igår angående kåransökan diskuterat det beslut som togs. 

Styrelsen tycker att det är beklagligt att Uppsala studentkår väljer att inte respektera TekNat-studenternas vilja och den önskan de uttryckt genom studentomröstningen. I omröstningen som genomfördes i november bland studenterna på TekNat valde 78% av de röstande att ta ställning för Uppsala teknolog- och naturvetarkår som sin representant mot universitetet.

Studentomröstningens syfte var att studenterna på TekNat skulle få bestämma vilken organisation de vill se som sin representant mot universitetet, och avsikten från båda organisationerna var att resultatet skulle vara beslutsgrundande. När TekNat-studenterna nu tydligt uttryckt sin åsikt i frågan är det tråkigt att Uppsala studentkår ändå väljer att gå emot resultatet, i den omröstning man själv var initiativtagare till.

Vi vill dock framhålla att trots beslutet är vi väldigt glada och tacksamma för att så många studenter följt mötet och deltagit i debatten, både på plats och via sociala medier. Detta visar hur viktig frågan är, inte bara för UTN-engagerade utan för gemene student på TekNat-fakulteten.

Vi är även tacksamma för det stöd som andra kårer runt om i landet visat UTN och studenterna på TekNat, samt för stödet från ledamöterna i de kårpartier som valt att gå emot sin vision om en enad studentkår, till förmån för TekNat-studenternas önskan och det tydliga resultatet i studentomröstningen.

UTN:s fullmäktige tog efter tillkännagivandet av resultatet i studentomröstningen beslut om att skicka in en kåransökan för Uppsala universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet. Detta beslut kommer inte påverkas av beslutet Uppsala studentkår nu tagit, och man kommer därmed fortsätta arbetet med den kårstatusansökan som kommer lämnas till universitetets styrelse i januari.