Medlemsantal avgör istället för omröstningen

I beslutet om vilken organisation som får kårstatus för TekNat kommer det vara medlemskapet som avgör. Den som har flest medlemmar på TekNat den 15 januari nästa år kommer bli studentkår. Se till att du och alla dina vänner är med i UTN!

Uppsala teknolog- och naturvetarkår och Uppsala studentkår höll, som de flesta uppmärksammade, en studentomröstning i mitten av november. Syftet med omröstningen var att studenterna vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten skulle få avgöra vilken organisation som ska representera TekNat-studenterna som deras formella studentkår. Uppsala studentkårs fullmäktige beslutade i måndags att Uppsala studentkår inte ansåg att omröstningens resultat var tillräckligt tydligt, trots 40 % valdeltagande och att 78% (2315 studenter) av studenterna vill ha Uppsala teknolog- och naturvetarkår som sin representant, medan endast 12 % (357 studenter) röstade på Uppsala studentkår.

Därför kommer det nu vara upp till universitetets styrelse (konsistoriet) att fatta beslut om vilken organisation som ska få ställning som studentkår för TekNat-studenterna. Ett beslut som enligt lag måste baseras på organisationernas medlemsantal. Nu när både UTN och US söker kårstatus är medlemmar allstå viktigt, flest medlemmar på TekNat kommer bli kår och omröstningens resultat kommer troligtvis inte vägas in. 

Det finns många studenter som frågat hur de kan påverka situationen. Vårt tips till alla är att försöka prata med så många vänner som möjligt och fråga om de är medlemmar i UTN. Fråga vänner, bekanta och gamlingar som har lite strökurser kvar. Våga fråga och se till att de är medlemmar. Att man får nyhetsbrevet är ett bra tecken, får man inte det har man troligtvis blivit urgallrad.  

Ansökan ska lämnas in den 15 januari, men medlemshantering kan ta någon dag. Därför kör vi ett race till den 10 januari. Så, stötta oss, ut och fråga! Den bästa julklapp du kan ge UTN och dina vänner på TekNat är en ny medlem!

Här blir du medlem https://register.utn.se/apply.php?lang=sv