Medlemskap för kåransökan

Efter att Uppsala studentkår beslutat att de ska söka kårstatus för TekNat-fakulteten trots resultatet i studentomröstning kommer medlemsantalet med största sannolikhet vara avgörande för vilken organisation som får representera TekNat-studenterna. Några studenter har senaste veckorna begärt utträde ur UTN och några har ansökt om att bli medlemmar. För att UTN ska hinna sammanställa sin kåransökan i tid kommer vi bara kunna ta i beaktande medlemmar som begär utträde eller ansluter sig senast den 13 januari 23:59.

Eftersom UTN och Uppsala studentkår båda söker kårstatus för TekNat-fakulteten kommer universitetets styrelse få avgöra vilken organisation som ska representera TekNat-studenterna. Med största sannolikhet kommer de välja den organisation som har störst medlemsantal på TekNat-fakulteten.

För att hinna skicka in vår ansökan om kårstatus så måste vi sammanställa vårt medlemsantal den 14:e januari. Av den anledningen är den 13:e januari 23:59 sista tiden för att vi ska hinna sammanställa vår ansökan i tid.

Kolla om du är medlem i UTN här: https://register.utn.se/testme.php

Bli medlem i UTN här: http://www.utn.se/blimedlem