Full rulle med fullmäktige

Om några dagar börjar vårterminen – det betyder en ny termin med intressanta och givande möten i UTN:s fullmäktige! Fullmäktige (FUM) är UTN:s högst beslutande organ där du och dina studiekamrater är med och utvecklar organisationen. Låt oss berätta mer om hur du kan vara delaktig!

Fullmäktige (FUM) är UTN:s högst beslutande organ där du och dina studiekamrater är med och formar UTN som organisation. Varje sektion utser vilka studenter som har rösträtt och ska representera dem i UTN:s fullmäktige, men för att för att delta i diskussioner och komma med förändringsförslag räcker det med att vara medlem i UTN.

Vi som ansvarar för att fullmäktige ska kunna göra sitt arbete så bra som möjligt kallas för talmanspresidet. Vi är en grupp på fyra studenter som ansvarar för att fullmäktige arbetar stadgeenligt, demokratiskt och lättillgängligt för alla studenter på TekNat. Vår målsättning för terminen är en hög närvaro i FUM med aktiva diskussioner. Ett steg för att uppfylla dessa mål är att arrangera en liten utbildning i början av terminen dit alla intrresserade studenter är välkomna. Nedan finns mer information om utbildningen och terminens sammanträdesdatum.

Utbildning för ledamöter och andra intresserade
Är du ledamot och osäker på som förväntas av dig som representant i UTN:s fullmäktige? En erfaren FUM-anhängare som vill få fördjupade kunskaper och träffa andra likasinnade? Eller bara nyfiken på vad som händer i UTN:s högst beslutande organ? Oavsett vilket är du hjärtligt välkommen på teambuilding och utbildning för ledamöter i UTN:s fullmäktige!

Vi lovar att bjuda på en spännande halvdag där du får ha intressanta diskussioner med studenter från anda program, lära dig mer om UTN och äta god mat! Datum: Söndag 10 februari 2013

FUM2013:1
Terminens första sammanträde!
Datum: Måndag 11 februari 2013
Sista dag för motioner och interpellationer: 21 januari 2013 kl. 23:59
Sista dag för propositioner och interpellationssvar: 28 januari 2013 kl. 23:59

FUM2013:2
Datum: Måndag 15 april 2013
Sista dag för motioner och interpellationer: 25 mars 2013 kl. 23:59
Sista dag för propositioner och interpellationssvar: 1 april 2013 kl. 23:59

FUM2013:3
Datum: Måndag 20 maj 2013
Sista dag för motioner och interpellationer: 29 april 2013 kl. 23:59
Sista dag för propositioner och interpellationssvar: 6 maj 2013 kl. 23:59

Kallelse med exakt tid och plats skickas ut 25 dagar innan sammanträde och anslås på hemsidan, handlingar skickas ut 10 dagar innan sammanträde och läggs upp i UTN:s dokumentarkiv.

Vad är vad?
Motion: Förslag från medlem på vad UTN borde göra, t.ex. Jag tycker att UTN ska köpa in bättre WiFi-accesspunkter till Uthgård så jag kan surfa under lunchen

Proposition: Förslag från UTN:s styrelse på vad UTN borde göra, t.ex. Vi tycker att UTN:s budget ska fastslås enligt bilaga

Interpellation: Skriftlig fråga riktad till UTN:s styrelse, t.ex. Varför var Utnarm 2012 på en fredag?

Vi ses på FUM!

Vänliga hälsningar,
Talmanspresidiet