Kallelse till UTN:s fullmäktige

Den 11 februari har Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige sitt första sammanträde för terminen. Här på hemsidan finns kallelsen anslagen. Läs mer för att få reda på tid och plats!

Det här är en kallelse till Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige (FUM). FUM är lite som UTN:s riksdag, där studenter från de 16 olika sektionerna träffas över program- och kursgränerna för att komma överens om hur UTN ska bedriva sin verksamhet och utvecklas. I kallelsen finns bland annat information om var och när fullmäktiges nästa sammanträde kommer hållas. Mer information om vad som händer på mötet, tillsammans med dagordning och möteshandlingar skickas ut om två veckor.

Kallelse till FUM2013:1

Kallade: Ledamöter i UTN:s fullmäktige
För kännedom: UTN:s ämbetsmän, internrevisorer, inspektor samt ordföranden för sektionerna
Plats: Mässen (P6140), Polacksbacken
Datum: 11 februari 2013, kl. 18:00

Sista dag för motioner och interpellationer: 21 januari 2013 kl. 23:59
Sista dag för propositioner, interpellationssvar och meddelanden: 28 januari 2013 kl. 23:59
Ansvar för mötesfika: F-sektionen

Vi hoppas kunna fortsätta bjuda på middag innan mötena. Mer information om middag innan FUM kommer ut med handlingarna! 

VIKTIGT! Kom ihåg att boka in FUM-utbildningen söndag 10 februari i era kalendrar!

Vad är vad?

Motion: Förslag från medlem på vad UTN borde göra, t.ex. Jag tycker att UTN ska köpa in bättre WiFi-accesspunkter till Uthgård så jag kan surfa under lunchen

Proposition: Förslag från UTN:s styrelse på vad UTN borde göra, t.ex. Vi tycker att UTN:s budget ska fastslås enligt bilaga

Interpellation: Skriftlig fråga riktad till UTN:s styrelse, t.ex. Varför var Utnarm 2012 på en fredag?

Meddelande: Skriftligt meddelande som bifogas till handlingarna, t.ex. ledningsgruppens rapporter om vad som hänt inom UTN sedan förra sammanträdet.