Är du sugen på ett spännande år tillsammans med UTN?

Posten som studiebevakare med internationellt ansvar är fortfarande utlyst. Posten är en heltidsarvoderad post inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, vilket innebär att du arbetar heltid med dessa frågor under ett år och får en arvodering.

Som studiebevakare med internationellt ansvar kommer du att arbeta nära de tre övriga studiebevakarna på UTN och ha särskilt ansvar för internationella frågor som rör både in- och utresande studenter men även teknat-fakultetens samtliga masterstudenter. I posten ingår bland annat att hjälpa teknat-fakulteten med vissa projekt som rör utbytesstudier.

Det här året är ett speciellt år eftersom UTN under våren kommer att tillsätta en arbetsgrupp som kommer att utreda hur studiebevakningen och studiebevakarposterna inom UTN kan utvecklas och förbättras. Som studiebevakare med internationellt ansvarig under 2014 kommer du också att vara en del av denna arbetsgrupp och vara en drivande del i detta arbete. Du kommer inte att behöva ha tidigare kunskaper om studiebevakning inom UTN, det viktigaste är att du har en vilja att förbättra och utveckla UTN och dess kärnverksamhet. Utvärderingen kommer antagligen leda till att du som studiebevakare får mer genomtänkta, relevanta och med mycket kontakt med både studenter och fakulteten.

Är du intresserad? Tveka inte att kontakta ordf [at] utn.se eller styrelsen [at] utn.se senast söndagen den 26 januari