UTN:s pedagogiska pris - sista nomineringsdag 22 januari

Än finns det tid för att nominera! Har du en fantastiskt bra lärare? Nu har du chansen att nominera din lärare till årets pedagogiska pris och ge en värdefull uppmuntran till fortsatt utveckling inom undervisningen.

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs pedagogiska pris delas ut till en person är verksam vid den teknisk- naturvetanskapliga fakulteten som särskilt utmärkt sig som en god pedagog, där den personliga pedagogiska förnyelsen samt engagemanget för studenterna har en stor tyngdpunkt.

Nominering

Nomineringen är nu stängd för detta år. Vem som får priset avslöjas på naturvetarbalen!

Alla studenter vid teknisk- naturvetenskapliga fakulteten, utom de som ingår i juryn, är behöriga att nominera lärare som anses uppfylla de krav som är ställda. All undervisande personal vid teknisk- naturvetenskapliga fakulteten får nomineras.

En nominering ska vara skriftlig och innehålla en tydlig motivering till varför den nominerade bör tilldelas priset. Bland annat bör följande aspekter ingå i motiveringen:

  • Insatser för pedagogisk utveckling

  • Synliggörandet av kursens relevans för utbildningen samt och utveckling av kursen

  • Bemötande av studenter, t.ex. tillgängligheten utanför undervisningstid

  • Övriga pedagogiska kvaliteter

Endast nomineringar med de nominerande personernas namn är giltiga. Mer att läsa om priset finns i skriften Riktlinjer för UTN:s pedagogiska pris.

Nomineringen stänger den 22:e januari, så skynda dig att nominera! Nominera gör du genom att fylla i enkäten som är länkad till ovan eller skicka en nominering till mig på utb [at] utn.se>utb [at] utn.se