Styrelsesammanträde 130116

Terminens första styrelsemöte! Styrelsen har haft en heldag med planering, förberedelser och pepp inför den nya terminen. Under dagen gjordes bland annat en stor plan för vårterminens arbete, och under själva sammanträdet spikades även terminens valförteckning och verksamhetsplaner och budget för ledningsgruppen diskuterades.

Planeringen av terminen resulterade för utom i en massa sköna event, även i olika ämnen som styrelsen kommer diskutera. Ämnen som kommer behandlas under terminen är bland annat strateciska mål för UTN:s sociala verksamheter, marknadsföringtsstrategi och utvecklingen av UTN:s arbete med internationalisering.