Handlingar till fullmäktige 2013:1

Vad händer på nästa FUM? Kika i handlingarna!

Här finns handlingarna till FUM 2013:1!

Anmäl dig här om du vill du ha middag innan mötet (främst för ledamöter).

Snabbgenomgång

På mötet kommer vi ta del av olika meddelanden:
 • Meddelanden från ledningsgruppen och styrelsen - Kort information om vad styrelsen och UTN:s heltidsarvoderade har gjort sedan förra mötet
 • Information om kårstatusansökan - UTN:s ordförande Liselott Karlsson berättar om hur det har gått med ansökan och vad som kommer hända. Ställ gärna frågor! Bifogat till mötet finns UTN:s kårstatusansökan.
 • UTN:s internrevisorer - Internrevisorernas uppgift är att granska hur styrelsen och andra grupper utsedda av FUM sköter sin uppgift. Inför detta möte kommer de träffa oss i talmanspresidiet.
Bordlagda ärenden från förra mötet:
 • Ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår - Detta är egentligen flera punkter i en. Här ska ni bedöma ifall förra styrelsen har skött sitt uppdrag. De underlag ni har till ert förfogande är UTN:s verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse, samt en granskning av ekonomin genomförd av en auktoriserad revisor och en granskning av UTN:s verksamhet genomförd av förra årets internrevisorer. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen ska fastslås av er på mötet, därför är det viktigt att ni läser dem! Hittar ni några konstigheter får ni hojta till eller skicka in ett ändringsyrkande.
Motioner (förslag från medlemmar)
 • Motion om val av styrelseledamot - Yonatan Gatica föreslår att UTN borde ändra hur UTN:s styrelse väljs. UTN:s styrelse har skrivit ett motionssvar.
 • Angående fullmäktiges vice talman - Yonatan Gatica föreslår en stadgeändring så att vice talman kan sitta i FUM och representera sin sektion samtidig som denne är en del av talmanspresidiet
 • Ett medlemskap viktigt, ditt medlemskap viktigt! - Eftersom medlemskap är en avgörande faktor för vilken organisation som utses som studentkår tycker Yonatan Gatica att UTN:s styrelse ska informera TekNat-studenterna om vad ett medlemskap innebär och får för konsekvenser.
Propositioner (förslag från styrelsen)
 •  Proposition om Arbetsgrupp för Technas framtid - styrelsen föreslår att fullmäktige startar en arbetsgrupp för att reda ut hur kårtidningen Techna ska styras.
 • Revidering av UTN:s taktiska verksamhetsplan och budget - styrelsen föreslår några ändringar i UTN:s de styrdokument som säger vad UTN ska göra under verksamhetsåret. Man måste inte läsa hela bilagan, det räcker med att kolla på de markerade ändringarna i det bifogade dokumentet för att se vad de vill ändra!
 • Revidering av åsiktsdokument - Styrelsen vill ändra i ett av UTN:s åsiktsdokument. Åsiktsdokumentet ska spegla vad TekNat-studenterna tycker om en viss fråga, därför är det väldigt viktigt att ni kan stå bakom en eventuell ändring!
Innan ni sätter tänderna i möteshandlingarna vill jag bara upplysa om några saker:
 • Alla handlingar är sammanfogade till ett PDF-dokument.
 • Dokumentet har en tydlig struktur där ni kan klicka på en punkt i föredragningslistan för att komma till respektive försättsblad som länkar er vidare.
 • Det har inkommit väldigt många, eller framförallt långa, möteshandlingar. Totalt är det sig om 136 sidor. Men det är inte så farligt som det låter, läs smart!