Styrelsesammanträde 130130

Då var det dags igen! Under mötet behandlades ett gäng verksamhetsplaner och budgetar, datum för utlysning av olika presidier och ett beslut att avveckla en arbetsgrupp togs...

UTN:s styrelse hade under onsdagskvällen ett bra och långt strelsemöte där många viktiga beslut togs. Verksamhetsplaner och budgetar tar längre tid än vad man tror att gå igenom, det kan vi lova er. Datum för utlysning av Basårsmottagningens, mastermottagningens och Rebusrallyts presidum beslutades, dessa kommer att utlysas 10/2 - 2013. Efter långa diskussioner inom både styrelsen och med arbetsgruppen Pollax Snowrollers togs ett beslut om att avveckla arbetsgruppen som en del av UTN.

Styrelsemötet avslutades som vanligt med en gemytlig gruppkram.