Nyhetsbrev vecka 4 och 5

Sent omsider men här är ett nyhetsbrev för vecka 4 och 5. Anledningar till att de två senaste veckorna har slagits samman är främst av väldigt hög arbetsbörda då alla grupper/nämnder/råd bestämt sig för att just andra veckan på terminen är en jättebra tidpunkt att lägga möte på, det hela slutade med 36 timmars jobb på 3 dagar. I vilket fall som helst firade UTN 11 år i lördag – hoppas att alla ni som var på Uthgård under firandet och öppet hus på torsdagenhade det trevligt.

Etapp IV

Etapp IV rullar på. Nu görs det mesta arbetet på arbetsgruppsnivå där olika aspekter av framtidens Ångströmslaboratorium diskuteras. Allt från grönytor till lunchrum till godsmottagning tas upp, inget ska lämnas åt slumpen.
Detta medför i sig ett problem då vissa problem uppstått gällande synen på studentfackliga utrymmen (läs sektionsrum a la Möbius, Foobar etc) – ingen verkar vilja ta i frågan då det inte finns riktlinjer på fakulteten för detta. Detta kommer att ses över under de kommande veckorna.

Fortfarande sökes representanter till arbetsgrupperna för samband för Ångström och ITC samt för café och resturang.

För synpunkter om studentfackligt utrymme, maila soc [at] utn.se.Möte med sektionernas studiesocialt ansvariga

Under vecka 4 och 5 har jag försökt att hålla individuella möten med alla sektioners studiesocialt ansvariga. Deltagande var varierat, men totalt sett framkom många väldigt bra idéer om vad det studiesociala utskottet ska syssla med i vår och framöver.Sammarbete med Studenthälsan

Ett sammarbete mellan UTN och Studenthälsan har initierats kring deras refernsgrupp för alkoholfrågor vid universitetet. Här diskuteras inte alkoholen som ett problem i sig utan mer hur man ska arbeta kring det. Bland annat kommer en undersökning att genomföras bland nationernas ämbetsmän, här vill Studenthälsan få med UTN och göra en parallell undersökning bland arvoderande och engagerade i kommittéer och klubbverket. Mer information kommer.Internutbildning

Tillsammans med de andra studiebevakarna har det arrangerats en lyckad internutbildning för de andra på kontoret. Målet var att dom ska ha en hum om vad vi som studiebevakar gör under dagarna och vad vi arbetar med.Denna vecka

Denna vecka kommer gå till dokumentläsning och rutinarbete. Men eventuellt kommer även undersökningen ”Hur mår teknologen och naturvetaren” att skickas ut, vi får se vad som händer.Om det är något som du undrar gällande Etapp IV eller något annat som berör arbetsmiljö med mera, tveka inte att besöka mig nere på Uthgård