UTN:s pedagogiska pris har tilldelats David Black-Schaffer

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs pedagogiska pris har tilldelats David Black Schaffer, biträdande lektor på institutionen för informationsteknologi. Han tilldelas priset för arbete med alternativa undervisningsformer.

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs pedagogiska pris delas varje år ut till en person som är verksam vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Pristagaren ska ha visat såväl pedagogisk skicklighet som ett stort engagemang för studenterna.

- UTN:s pedagogiska pris är ett starkt bevis på studenternas uppskattning till en av universitets anställda. Priset symboliserar mycket av det vi arbetar för; att studenterna får säga sitt om sin utbildning för att på bästa sätt lyfta fram goda exempel, säger Liselott Karlsson, ordförande på Uppsala teknolog- och naturvetarkår.

Juryns motivering lyder:

Pristagaren av UTN:s pedagogiska pris gör sitt yttersta för att hans kurser ska bli så bra som möjligt. Genom förinspelade filmer med smarta och pedagogiska animeringar låter han studenterna i förväg bearbeta föreläsningsmaterialet. På detta sätt kan den lärarledda tiden användas till diskussion och djupare förståelse. För nytänkande bortom traditionell undervisning och för arbetet med ständig feedback och kursförbättring tilldelas han årets pedagogiska pris. Aldrig förr har det varit så roligt att gå på föreläsning. - David Black-Schaffer

- Juryn hade många bra kandidater att välja mellan men valde att premiera Davids arbete med alternativa undervisningsformer. David är en person som arbetar med ständig feedback och utifrån detta under pågående kurs förändra sin undervisning, säger Sofia Hedberg, utbildningsansvarig på Uppsala teknolog- och naturvetarkår tillika ordförande för juryn.

Frågor om UTN:s pedagogiska pris besvaras av Uppsala teknolog- och naturvetarkårs utbildningsansvarige Sofia Hedberg, tel. 018 - 57 25 23.