veckobrev v.17

En vecka med diskussioner om alternativa examinationsformer, stöd för ansvarstagande samtidigt som forsfestivalen har ägt rum. som studiebevakare kan man ha många olika arbetsuppgifter på samma dag. Från formella möten på universitetskansliet till sågning av frigolit.

Hej!

Just nu pågår forsfestivalen för fullt. För min del har det inneburit en vecka där många möten har kombinerats med byggande av flotte. Tidsmässigt en betoning på mötesfronten men det har varit trevligt att haft tid ändå att titta på flottbygget. Eller att titta på alla de som fixar cyklar på cykelfixartillfällena. Bra ordnat vill jag säga till Andreas och studiesocialautskottet!

TUR-seminarium om studenternas ansvar

En riktigt bra sak med att sitta på min post eller på posten som studiebevakare med arbetslivsansvar är att man sitter med i TUR (teknisk- naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd) . I måndags ledde jag ett TUR-seminarium om hur lärare och andra studenter kan hjälpa, stödja och främja studenter att ta ansvar för sitt och andra studenters lärande. Det blev mycket diskussion och även om det var mest lärare där så var det några studenter närvarande! Kul.

Alternativa tentamensformer?

Efter UTN:s enkät om tentamenstider kring jul har det väckts en diskussion om alternativa tentamensformer. En diskussion om att tre skriftliga 5 hp tentor inom två veckor inte ger bästa förutsättningarna för att lära sig kursens innehåll och metoder ordentligt. UTN:s åsiktsdokument säger: ”att varje utbildning bör planeras så att studenterna maximalt examineras på 15 högskolepoäng och har maximalt två skriftliga tentamen i samma tentamensperiod. Det bör vara minst två dagar mellan varje skriftlig tentmen.” Vad tycker ni som läser detta? Hur vill ni att era kurser examineras? Ta gärna upp frågan med era programansvariga och diskutera!

Kommande veckan:

Nästa vecka är det valborg och sedan ska jag och Sandra (arb) iväg på internat med TUR. Av den anledningen kan jag vara svår att hitta på Uthgård, men jag ska försöka svara på mail så gott jag kan!

Studievägledarmöte

På måndag är det möte för alla fakultetens studievägledare. Det är ett möte där fakultetens olika studievägledare möts, både de som sitter på Ångströms och de som sitter på EBC etc. Här diskuteras gemensamma rutiner med mera. Så har ni tankar om hur studievägledningen kan förbättras så säg till så tar jag med mig det till ett sådant här möte!

Trevlig helg!

Sofia Hedberg
Utbildningsansvarig, Uppsala teknolog- och naturvetarkår UTN

Om du vill få nyhetsbrevet på mail eller har några frågor, synpunkter och funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till utb [at] utn.se