Veckobrev vecka 17, 18, 19 och 20

Många veckor sen senast det skrevs ett nyhetsbrev, men nu är det dags för ett till från er studiesocialt ansvarig. Mycket har hänt och mycket kommer hända så här de sista veckorna.

Cykelfixardagar under forsfestivalen

 För femte gången hölls cykelfix tillsammans med det studiesociala utskottet och Uppsala cykelförening (Kabyssen) arragnerades tre stycken cykelfixardagar under forsfestivalen. Många cyklar fixades, bromsklossar byttes och punkteringar lagades. Cykelfixardagarna verkade vara väldigt uppskattad.

Skyddsombudsutbildning

 Deltagit på universitetets skyddsombudsutbildning i psykosocialt skyddsarbete. Väldigt informativt och intressant.

Sammanställning av enkätundersökning om diskriminering och trakasserier vid TekNat-fakulteten

 Under april månad låg en kartläggande enkätundersökning om diskriminering och trakasserier ut för att fyllas i. Totalt deltog 66 personer varav 41 svarade fullständigt, detta medför att undersökningen kan ses som en förstudie. Enkäten är nu sammanställd och har presenterats för fakultetens jämställdhetsutskott. Sammanställningen kan hittas på: https://www.utn.se/sites/default/files/document/Enk%C3%A4tunders%C3%B6kning%20-%20DiskTrak.pdf

Preliminärt kommer hållas en presentation av resultaten fredag den 24 maj kl 12ak för den som är nyfiken. Mer information kommer.

 

Överlämningsdokument
Under de två senaste dagarna har jag suttit med överlämningsdokumentet och uppdaterat det inför överlämningen. Därutöver ska även verksamhetsberättelse skrivas.

Etapp IV

Inom Etapp IV har en del hänt. Speciellt när det gäller programrum. Bland annat föreslås 15 rum som ska avsättas till sektionerna och annan verksamhet. Men diskussionerna fortsätter och är långt från över.

Nästa vecka (21)

Sista delen i seminarieserie i kost och hälsa, tisdag 21 maj – 12ak i Ångström 2002

Möte med Etapp IV

MUTA

Förmöte inför fakultetsnämnden

Möte med Ämneskoordinatorerna

Veckan därefter (22)

Fakultetsnämnden

Mottagningsrådsmöte

Gender in science and innovation - http://www.gender.uu.se/digitalAssets/158/158504_genderedinnovation.pdf

Möte med intendenturstyrelsen

Trevlig helg