Sammanfattning av styrelsesammanträde 2013-10-23

Ännu en ny vecka med ett nytt styrelsesammanträde, innehållandes både finbesök och viktigt strategiska beslut.

På onsdagskvällen var det åter igen dags för Uppsala teknolog- och naturvetarkårs styrelse att sammanträda. Detta hände under mötet:

  • UTN:s Fulmäktiges Talman, Nils Anlind, var på besök för att prata om det uppkommande fullmäktigmötet som kommer att äga rum den 4e November.
  • Teknolog- och datavetarmottagningens, relativt, nytillsatta presidium var på besök för att diskutera organisationsstruktur och verksamhetsplan
  • En ny mall för att underlätta skrivandet av verksamhetsplaner för arbetsgrupper klubbades igenom
  • Robin Olsson och Jakob Sennerby valdes till projektledare och vice projektledare för Polhacks 2014. GRATTIS!
  • Styrelsen har under den senaste månaden arbetet mycket med att arrangera en sittning för nyutexaminerade studenter, denna sittning ägde rum på V-dala nation lördagen den 19 oktober. Denna utvärderades på mötet.

Har ni några frågor eller undrar över någonting, tveka inte! Hör av er!

Vänligen,
Uppsala teknolog- och naturvetarkårs styrelse genom Tobias Nordahl