Resultatet av Universitetskanslersämbetet utvärderingar

Under det senaste året har Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) genomfört en stor nationell utvärdering av alla naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.Nu har resultaten för samtliga utbildningar på TekNat-fakulteten offentliggjorts.

Under det senaste året har Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) genomfört en stor nationell utvärdering av alla naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Utbildningarna har getts omdömena bristande, hög eller mycket hög kvalitet. En utbildning som har fått bristande kvalitet hamnar under ett års granskning där universitetet ansvar för att genomföra förbättringsåtgärder för att säkerställa hög kvalitet för utbildningen. Universitets kommer få extra pengar för de utbildningar som har fått mycket hög kvalitet.

Nu har Universitetskanslersämbetet offentliggjort resultaten för samtliga utbildningar på TekNat-fakulteten. Resultaten hittas här,  under varje utbildning finns en närmare förklaring till omdömet. Fakultetens information om resultaten hittar ni även här.  Fakultetens utbildningar har fått följande resultat.

UtbildningOmdöme
Bioinformatik masterHög kvalitet
Biologi kandidatHög kvalitet
Biologi magisterMycket hög kvalitet
Biologi masterHög kvalitet
Civilingenjör i energisystemHög kvalitet
Civilingenjör i informationsteknologiBristande kvalitet
Civilingenjör i kemiteknikMycket hög kvalitet
Civilingenjör i Miljö- och vattenteknikMycket hög kvalitet
Civilingenjör i system i teknik och samhälleHög Kvalitet
Civilingenjör i teknisk fysikkHög kvalitet
Civilingenjör i teknisk fysik med materialvetenskapHög kvalitet
Civilingenjör molekylär bioteknikHög kvalitet
Datavetenskap kandidatBristande kvalitet
Datavetenskap masterBristande kvalitet
Fysik kandidatBristande kvalitet
Fysik masterHög kvalitet
Geovetenskap kandidatMycket hög kvalitet
Geovetenskap masterHög kvalitet
Hållbar utveckling magisterHög kvalitet
Hållbar utveckling masterHög kvalitet
Högskoleingenjör i byggteknikHög kvalitet
Högskoleingenjör i ElektroteknikBristande kvalitet
Högskoleingenjör i kärnkraftsteknikHög kvalitet
Högskoleingenjör i maskinteknikHög kvalitet
Industriell teknik master (masterprogram i Industriell ledning och innovation)Bristande kvalitet
Kemi kandidatHög kvalitet
Kemi masterHög kvalitet
Matematik kandidatHög kvalitet
Matematik masterHög kvalitet
System i teknik och samhälle kandidatHög kvalitet
Teknik kandidatHög kvalitet
Teknik masterHög kvalitet
Tillämpad beräkningsvetenskap masterHög kvalitet

 

UTN arbetar för närvarande för att universitetet och fakulteten ska gå ut med tydlig information till samtliga studenter. Alla studenter ska informeras om vad resultaten innebär och hur man tänker arbeta med kvalitetshöjande åtgärder.

UTN kommer fortsätta arbeta för att studentmedverkan blir en integrerande del i förändringsarbetet. Om du har tankar och idéer om hur studentsynpunkterna kan tas till vara på din utbildning hör gärna av dig till oss eller till din sektion och studieråd.

För frågor är du välkommen att kika in på vår FAQ eller kontakta Emma Lindbjer, ordförande för Uppsala teknolog- och naturvetarkår, 018-57 25 21, ordf [at] utn.se eller Jakob Ekengard, studiebevakare med utbildningsansvar för Uppsala teknolog- och naturvetarkår, 018- 57 25 23, utb [at] utn.se

Slutligen vill vi än en gång säga tack till alla studenter som ställt upp på intervjuer och alla sektioner för hjälpen att hitta dessa studenter.