Referat fullmäktigemöte 4 november

Sammanfattning av FUM, 4 november.

Höstens andra fullmäktigemöte blev ett kort sådant, men lika viktigt och roligt för det. 
UTN:s ledningsgrupp berättade kort om vad de har gjort sen senaste FUM. Alla i ledningsgruppen har träffat personer med samma ansvarsområden i REFTEK-samarbetet, för att utbyta tankar och erfarenheter om viktiga frågor för deras post. Sen senast så har det också varit medlemsgallring, styrelsen har tillsatt flera ämbetsmän och snart tillsätts nya personer till ledningsgruppen som kliver på efter jul. UTN:s styrelse har även arrangerat en examensfest för de som tagit examen från TekNat det senaste året. 

UTN:s styrelse har uppdaterat avtalen med de associerade föreningarna. IBK Teknologerna blev, efter att frågan blivit bordlagd på senaste FUM, vald till att fortsätta vara associerad förening. IBK Teknologerna är en innebandyförening som har 3 lag, 1 damlag och 2 herrlag. Spelarna är en blandning mellan studenter (från hela universitetet) och icke-studenter. Som associerad förening får IBK Teknologerna lättare att synas mot TekNat-studenter, och de hoppas att det ska bli ett bättre samarbete organisationerna emellan. Tova Boustedt, som pluggar STS, är nuvarande ordförande i IBK Teknologerna. 

Lärnat, föreningen för lärarstudenter som läser del av sin utbildning på TekNat-fakulteten, ska bli en ny sektion i UTN. Rent praktiskt betyder detta att de får mandat i FUM. Därför beslutade FUM att utöka mandaten i FUM från 31 till 33 ledamöter. De nya mandaten börjar gälla vid nästa verksamhetsår. Det beslutades även att studenter som läser fristående kurser vid TekNat-fakulteten och är medlemmar i UTN kommer att få välja en sektion att vara med i. 

Nästa FUM är 2 december!

// Jenny Bengtsson