Sammanfattning av styrelsens diskussionsmöte 2013-11-14

Nu var det så dags för en ny onsdag och ett nytt diskussionsmöte för styrelsen. Efter ett par intensiva veckor där mycket kretsat kring Utnarm och tillsättning av nya ämbetsmän var det många nya frågor som skulle diskuteras.

Till en börja diskuterades både uppdragsbeskrivningar och befattningsbeskrivningar för två av fakultetens mottagningar, basårsmottagningen och mastermottagningen samt för rebusrallyt. En befattningsbeskrivning beskriver vilka skyldigheter, resurser och rättigheter som en ämbetsman inom organisationen har. En uppdragsbeskrivning däremot är styrelsens sätt att delegera en uppgift till ämbetsmännen och tala om vad man vill att de ska genomföra.

Under mötet diskuterades även samarbetet mellan de olika studentkårer som kommer finnas vid Uppsala universitet efter årsskiftet. Bland annat diskuterades fördelning av studentrepresentanter på central nivå under våren.

För att alla engagerade inom organisationen ska få en förståelse för UTN:s organisationsstruktur och förstå hur beslut vandrar genom organisationen så arbetar styrelsen med att ta fram en utbildning för kommittéer och arbetsgrupper. Under mötet diskuterades utformning av denna utbildning och vad målet med den samma ska vara.

Om du undrar över något eller har några synpunkter kan du alltid höra av dig till oss på styrelsen [at] utn.se!