Sammanfattning av styrelsesammanträde 2013-11-21

Veckans styrelsemöte var en trevlig kväll med besök av FUM:s talman och en inte allt för lång föredragningslista. Klicka på artikeln så kan du läsa om vad som togs upp!

Under mötet 20 november fick styrelsen besök av fullmäktiges ordförande Nils Anlind inför fullmäktigesammanträdet 2 december. Vi pratade om de handlingar som kommit in, som en budgetpropositionen och en proposition om ändring av UTN:s åsiktsdokument.

Under mötet uppdaterade också vi några styrdokument, som befattningsbeskrivningar och uppdragsbeskrivningar för Basårs- och Mastermottagningen. Eftersom de diskuterades under föregående diskussionmöte gick processen mycket snabbt! Projektledarna för basårs-, mastermottagningen och rebusrallyt kommer att utlysas i december, så håll ögonen öppna om ni vill ha mer information om det! Vi hann också besöka TD-mottagningens nytillsatta ledningsgrupp och prata om den utvärdering de ska genomföra. Övriga punkter som diskuterades var engageratmiddagen om ett par veckor, en remiss om fusk och plagiat som vi ska svara på samt ett eventuellt medlemskap i Förbundet Unga Forskare.

Om ni har några frågor om vad vi gått igenom får ni väldigt gärna höra av er!