Referat fullmäktigemöte 2 december

Sammanfattning av Fullmäktigesammanträde 7 den 2 december 2013

Första advent har passerat och mässen fylldes återigen för ett sammanträde. Innan sammanträdet bjöd Talmanspresidiet på vegetarisk lasagne som riktigt smaskig.

Ledningsgruppen inledde med att berätta hur deras senaste månad på kontoret har varit. De passade också på att fagga för den vakantsatta posten, Studiebevakare med Internationellt ansvar. Om någon är intresserad och vill veta mer om kontorets arbete är för bara att komma upp och prata med dem!

Vice ordförande Elsa presenterade en reviderad version av UTN:s totalbudget som fullmäktige klubbade igenom. Verksamhetsberättelsen och bokslutet för verksamhetsåret 12/13 bordlades för att bokslutet har dröjt. Detta kommer istället att hanteras på nästa sammanträde efter jul.

Styrelsens proportion om UTN:s åsiktsprogram klubbades igenom där det bland annat sades att alla studentkårer vid Uppsala universitet gemensamt bör ta ansvar för samtliga studenter vid Uppsala universitet.

Innan sammanträdet sakandes samtliga valärenden handlingar, men efter ett väl genomfört sammanträde hade samtliga valärenden tillsatts. Riktigt kul tycker alla i fullmäktige!

Grattis säger vi till Technas Chefredaktör Jonas Euler som tidigare har skrivit för tidningen. Jonas vill sprida vetskapen om tidningen och vill höra vad UTN:s medlemmar skulle vilja läsa. Lina Vänglund valdes till Biträdande chefredaktör och vill fortsätta jobba på den grafska designen och representera Techna. Väntar med spänning på nästa nummer redan nu!

Niklas Mattsson, (F), valdes till Talman, Harald Carlstrand, (F), valdes till Vice talman, Adam Sköld, (F) till Sekreterare samt Adrian Ohlin (ES), till Vice sekreterare. Talmanspresidiet 2014 vill verka för bättre sammanhållning mellan ledamöter och mer kvalité på diskussioner på sammanträden. Grattis till Er och det kommer bli spännande att följa er nästa år!

Jenny Bengtsson valdes till Valberedningens ordförande och kommer med sina erfarenheter av styrelsearbete vara en god resurs för valberedningen, fullmäktige och styrelsen nästa år! Grattis!

Fullmäktige beslutade om att ge Intendenturen på ITC/Ångström UTN:s förtjänstmedalj i guld för deras goda prestationer och deras hjälpande hjärtligt hjälpande hand. Fullmäktige valde också att ge UTN:s förtjänstmedalj i guld till Emma Kristensen för fna prestationer. Stort grattis till Er!

Sist men inte minst utnämndes tre personer till UTN:s Pelarmarsalker, Lättja, Fjättja och Kättja, stort grattis säger vi till Agnes Johansson, Marie Ottosson och Jane Ihrfors!

Innan vår Talman Nils hann avsluta mötet överraskade Styrelsen med att ge Talmanspresidiet och samtliga ledamöter en julklapp som blev mycket uppskattad. Vi alla tackar så mycket för det!

Innan detta referat är slut vill jag återigen genom alla ledamöter tacka Talmanspresidiet Nils Anlind, Alve Björk, Anders Steinrud och Alexander Bergström (Johan Wikander och Jane Ihrfors) för det

fna arbetet detta år. Skulle också vilja rikta ett stort tack till valberedningen, Techna, internrevisorerna och UTN:s styrelse.

Snart är det jul och se till att vara lediga och ladda inför ett nytt spännande år.

Hälsningar
Caroline Lundström