Tävla inom hållbarhet med Skanska

I Skanska Sustainable Cities 2014 ger vi dig som är student vid ett svenskt lärosäte möjligheten att visa dina tankar och idéer kring hur vi i framtiden ska utveckla hållbara städer. Du kan inte enbart vinna en resa med Skanska till NYC men även få möjlighet att presentera det koncept du bidragit med för beslutsfattare samt representanter från näringslivet under Skanskas Framtidsdag 2014.

“Vinn en resa med Skanska till New York City!

Det du behöver göra för att delta:

1. Registrera dig på tävlingens webbsida.

2. Ta fram en idé om hur vi kan bygga och utveckla samhället ur ett hållbarhetsperspektiv.

3. Delta genom att fylla i tävlingsformuläret där du beskriver ditt bidrag. Ladda även upp en visualisering/illustration av din lösning (1 A4 i liggande format på max 2mb, godkända filtyper är .jpg och .png).

För mer information om tävling, regler och priser, vänligen besök www.skanskasustainablecities.com.
Tävlingen avslutas 23 februari 2014, gå in och anmäl dig idag!”