Styrelsens näst sista möte för terminen!

I onsdags samlades styrelsen för det näst sista mötet för terminen. Mötet ägnades åt att diskutera många spännande saker och vi hade många gäster på besök.

I onsdags samlades styrelsen för det näst sista mötet för terminen. Mötet ägnades åt att diskutera många spännande saker och vi hade många gäster på besök.

Först var UTN:s informationsansvarig, Adam, där och bollade idéer när det gäller olika sätt att underlätta och inspirera för organisationens kommunikationsengagerade och intresserade.

Sedan pratade vi om hur arbetet med kommittékontakter fungerat hittills, vad som går bra vad som måste jobbas med och hur arbetsbelastningen kring detta är. Vi planerade och diskuterade saker kring ledningsgruppens och styrelsens överlämning i januari och pratade givetvis om senaste nytt från kårsamverkansmötena.

Under mötet var även UTN:s alla studiebevakare med och diskuterade problematiken kring deras olika arbetsuppgifter och arbetsfördelning. Vi diskuterade även hur man kan gå tillväga för att utvärdera och uppdatera dessa saker, så att UTN kan bedriva ännu bättre studiebevakning. Planen är att tillsätta en arbetsgrupp som får arbeta med frågan under vårterminen.

Vi behandlade även två verksamhetsplaner och budgetar som kommit in, TD-mottagningens och Huvudproppens.

Nästa styrelsemöte är redan på måndag!