Uppsala teknolog- och naturvetarkår blir kår från och med 1 januari 2014

Under konsistoriets sammanträde onsdagen den 11 december 2013 beslutades det att Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, får ställning som studentkår från och med 1 januari 2014

Under konsistoriets sammanträde onsdagen den 11 december 2013 beslutades det att Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, får ställning som studentkår från och med 1 januari 2014. Kårstatusen kommer att gälla för teknat-fakulteten undantaget campus Gotland och gälla till och med sommaren 2016, så en ny ansöknings period för kårstatus sker.

Det känns otroligt roligt att det som så många arbetat för så länge nu blir av! Det är en oerhört spännande tid vi har framför oss nu, och jag hoppas och tror att vi alla fyra kårer inom Uppsala universitet gemensamt ska komma fram till bra lösningar på de förändringar som kan tänkas komma, säger Emma Lindbjer, ordförande för UTN.

Det har varit många turer kring UTN:s vara eller icke vara som formell studentkår och beslutet igår var konsistoriets andra beslut i frågan på mindre än ett år. Redan i våras beslutade konsistoriet att ge UTN kårstatus, ett beslut som Uppsala studentkårs dåvarande styrelse beslutade att överklaga. Överklagan godkändes och Uppsala studentkår fick ställning som kår även för teknat- fakulteten. Sedan dess har Uppsala studentkår valt att avsäga sig kårstatusen för teknat- fakulteten och på detta sätt öppnat upp för UTN att ansöka om platsen ännu en gång.

Normalt sätt fattas beslut om vilka organisationer som ska få ställning som studentkår var tredje år, det är därför som gårdagens beslut endast gäller fram till 2016, förklarar Emma Lindbjer

Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Uppsala studentkår, Farmacevtiska studentkåren och Gotlands studentkår Rindi har haft, och kommer fortsätta ha, regelbundna möten under hela hösten där olika frågor som det gäller kårsamverkan diskuterats. Frågorna har rört bland annat medlemsregister, studentrepresentation och gemensamma funktioner.

Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av Emma Lindbjer, ordförande för Uppsala teknolog- och naturvetarkår, 018 – 57 25 21, ordf [at] utn.se eller Elsa Härdelin vice ordförande för Uppsala teknolog- och naturvetarkår, 018 – 57 25 22, vordf [at] utn.se.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) är en studentorganisation för studenterna på den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. UTN är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar med att ta tillvara, främja och bevaka studenternas intressen, främst vad avser utbildningsfrågor, studiesociala frågor och arbetslivsfrågor. Därutöver har UTN i uppgift att tillhandahålla sociala aktiviteter för sina medlemmar samt att verka för ett gott kamratskap studenterna emellan.