Sammanfattning av terminens sista styrelsesammanträde 131216

Ett kort styrelsemöte som går till historien som detta verksamhets års kortaste möte hittills.

På måndagskvällen, mitt i tentaperioden var det återigen dags för UTN:s styrelse att sammanträda.

Undertecknad blev vald att skriva sammanfattning. En sammanfattning av mötet som normalt skall komma ut senast fredagen efter mötets slut. I och med denna förseningen och styrelsens arbetssätt innebär detta att jag skall bjuda på fika vid nästa mötestillfälle.

Under mötet pratades det om Uppstuk och dess ägarsituation. En lösning är på gång.

Det pratades också om en Uppdatering i UTN:s grafiska profil.