Sammanfattning av styrelsemöte 2014-01-15, årets första!

I onsdags kväll sammanträdde UTN:s styrelse för första gången i år, och för första gången som riktig kår! Hurra!

Trots att terminen inte riktigt har kommit igång än stod flera intressanta ämnen redan på agendan.

Efter ett varv runda bordet med juluppdateringar från alla ledarmöter diskuterades bland annat den uppdaterade grafiska profilen för Polhacks, som precis har bytt logotyp. Även Polhacks uppdaterade verksamhetplan och budget behandlades, likaså Utnarms verksamhetsplan och budget.

En kort rast senare diskuterades propositioner till nästa FUM. Sen 1:a januari trillar det även in en del remisser till UTN, så en diskussion om hur det ska hanteras i framtiden hölls också.

Under mötet hölls även en intressant diskussion om kårsamverkan.

Styrelsen träffas igen på onsdag för ett diskussionsmöte!