Sammanfattning av styrelsemöte 2014-01-22

På onsdagen hade styrelsen sitt första diskussionsmöte för terminen.

Som vanligt stod mycket på dagordningen, och efter lite kort formalia påbörjades diskussionerna. Först ut var det sedvanliga varvet runt bordet för att få en kort statusuppdatering om kommittéer och sektionskontakter.

Det diskuterades sedan lite kravprofiler inför stundande val och lite motioner till FUM som är nu snart. Vi tittate även på en verksamhetsplan och budget från studiesocialt ansvarig.

Långa diskussioner hölls om ankracets varande eller ickevarande, samt om Techna och Ergos relation. Mötet avrundades med lite diskussioner om kårsamverkan och mycket planering för kommande termin. Mot slutet diskuterades det även vad som bör sägas om UpU-net i studentbostäder.

Det blev ett långt möte, som avslutades precis innan halv tio på kvällen. Nästa möte hålls på onsdag den 29:e januari!