Sammanfattning av styrelsesammanträde 2014-01-29

I onsdags hade styrelsen sammanträde, och bland kvällens handlingar fanns en hel del verksamhetsplaner. Vi pratade också om den vakantsatta posten som studiebevakare med internationellt ansvar, övriga valärenden och samarbetet mellan kåren och Uppstuk. Läs mer i artikeln!

Under onsdagskvällen sågs styrelsen på Ångström för terminens andra sammanträde. Uppstuk är ett studentkonsultföretag som UTN samarbetar mycket med. Uppstuk har den senaste tiden fått en ny ägarstruktur och under kvällen diskuterades hur vi ska samarbeta i framtiden, vad för krav organisationerna kan tänkas ställa på varandra och hur ett samarbetsavtal skulle kunna se ut.

Till helgen ska styrelsen ha intervjuer till diverse ämbetsmannaposter, vilket planerades under mötet. Det finns fortfarande möjlighet att söka till projektledare och vice projektledare för basårsmottagningen respektive mastermottagningen, passa på att ta chansen att ge de nya studenterna en fantastisk start i Uppsala! Vi diskuterade också hur vi ska gå tillväga med den vakantsatta studiebevakarposten.

Verksamhetsplaner och budget för Forsränningen, UTN:s samarbetskontakt, studiebevakare med arbetslivsansvar, informationsansvarig och kulturgruppen behandlades också. Det är roligt att se hur arbetet fortskrider och att kunna stötta de nya engagerade i organisationen!

Slutligen diskuterades också höstens examensgasque, ersättningar till engagerade och hur vi ska fira att UTN fått kårstatus.

Om du har några frågor om vad som behandlades under mötet och vill veta mer, tveka inte på att kontakta styrelsen!