Lunchföredrag med Teach for Sweden och UTN:s Eventgrupp

Är du en akademiker och vill göra en insats för Sveriges skolbarn?

Teach for Sweden rekryterar nyutexaminerade och yrkesverksamma ledartalanger med akademiska förkunskaper inom matematik, NO och teknik som ska arbeta som lärare i skolor med tuffa utmaningar under minst två år. Programmet genererar fler kompetenta och behöriga lärare som kan bidra till att fler elever - oberoende av sin socioekonomiska status, vilken skola de går i eller vilken utbildningsnivå deras föräldrar har - ges möjligheten att nå målen i skolan och tillgodogöra sig en likvärdig utbildning.

Genom programmet få du en unik ledarskapsutbildning, en formell lärarexamen och, inte minst, en eftertraktad erfarenhet.

Plats: Å2001
Dag: Torsdag 2/6
Tid: 12.15-13.00
Kom senast 12.10, sedan släpps reserver in!


 

Anmälan sker på https://old.utn.se/sv/content/lunchf-redrag-med-teach-sweden-och-utns-eventgrupp