Sammanfattning av Styrelsens Diskussionsmöte

Terminen är nu i full gång, och på samma sätt så är styrelsen i full fart med att planera UTN:s verksamhet för denna termin. Vi började nu i helgen med att utvärdera den taktiska verksamhetsplanen, helt enkelt för att se vad styrelsen har hunnit med och vad vi i styrelsen behöver lägga mer fokus på nu i vår. Styrelsen hade också ett diskussionsmöte igår (5/2), där vi behandlade följande frågor.

Vi fick besök av fullmäktiges nya talman Niklas Mattson för att kolla av läget inför fullmäktigesammanträdet nu på måndag (10/2). Det som ligger på tapeten nu är att förra styrelsen skall presentera verksamhetsberättelsen 2012/2013. Verksamhetsberättelsen är som en utvärdering av arbetsåret, vad som har gjorts och hur det har gått, som sedan ligger till grund för beslutet om ansvarsfrihet för föregående styrelse. Har dom skött sig? Om ni är intresserade av att veta så är ni välkomna till Mässen hus 6 på Polacks nu på måndag vid kl 18:00!

En annan het potatis är kårsamverkan, det är en återkommande punkt på alla våra sammanträden och berör själva övergången från att vara en förening till en kår och de samarbeten som måste komma på plats med övriga kårer vid Uppsala Universitet för att servicen till våra studenter skall fungera galant.

Ett gäng verksamhetsplaner samt Masterkå:s uppdrag- och befattningsbeskrivning behandlades även under mötet.