Studenterna har förtroende för rektor Eva Åkesson

Med anledning av artiklar gällande meningsskiljaktigheter inom universitetsledningen väljer kårerna vid Uppsala universitet att kommentera frågan.

Idag har det publicerats ett antal artiklar om meningsskiljaktigheter inom Uppsala universitets ledning. Vi som företrädare för studenterna och doktoranderna vid Uppsala universitet vill med det här uttalandet klargöra att vi har fullt förtroende för vår rektor. Eva Åkesson har under sin tid som rektor gjort ett utmärkt arbete för studenterna vid universitetet.

Fredrik Pettersson, ordförande Uppsala studentkår

Li Caldeira Balkeståhl, ordförande Doktorandnämnden, Uppsala studentkår

Emma Lindbjer, ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Gabriella Andersson, ordförande Farmacevtiska studentkåren

Felix Thålin, ordförande Gotlands studentkår Rindi