Välkommen till årets Celsius –Linnéföreläsningar och symposium

Den 13 och 14 februari är det dags för årets föreläsningar och symposium till minne av Anders Celsius och Carl von Linné. De utvalda föreläsarna tillhör de främsta i världen inom sina områden och bedriver högaktuell forskning av brett intresse för såväl akademi som intresserad allmänhet.

Temat för 2014 är evolution

Torsdagen den 13 februari

Lokal: Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet

Celsiusföreläsningen:
14.00: The Birth of the Universe  
George Efstathiou, professor i astrofysik, universitetet i Cambridge, England

Linnéföreläsningen:
15.30: Paleofantasy: What Our Evolutionary Past Really Tells Us About Modern Life
Marlene Zuk, professor i evolutionsbiologi, University of Minnesota, USA

Fri entré. Ingen registrering behövs.

Fredagen den 14 februari 

Lokal: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum

Tvärvetenskapligt symposium kl. 09:30 - 15:00
Kom och lyssna till forskare från en rad olika ämnen och vetenskapsområden som presenterar varierande perspektiv på evolution.
Under den avslutande diskussionen har åhörarna tillfälle att ställa frågor.

Fri entré.

Även om ingen registrering krävs, är vi tacksamma om ni meddelar ert intresse att komma på symposiet liksom symposiets efterföljande fika.
Anmälan sker via denna länk

Samtliga programpunkter hålls på engelska.

För mer information, se http://www.teknat.uu.se/research/celsius-linnaeus

 

Varmt välkommen!

Celsius-Linnékommittén 
Uppsala universitet