Sammafattning styrelsemöte 2014-02-12

I onsdags var det dags för styrelsemöte igen! Denna gång var det beslutsmöte, och mycket stod på dagordningen för kvällen.

Efter den sedvanliga formalian och ett varv med lägesrapporter runt bordet inleddes mötet med lite valärenden gällandes rallykå och studiebevakare med internationellt ansvar. Vi kikade även på lite nya mallar för uppdragsbeskrivningar och befattningsbeskrivningar. Efter en fikapaus fortsatte mötet med diskussioner kring kårsamverkan. Mötet avrundades med långa och intressanta diskussioner om UTN:s fokusfrågor!

Nästa möte hålls på onsdag den 19:e februari!

 

Glad alla hjärtans dag!