Angående UTN:s stöd för Rektor Eva Åkesson

Under förra veckan uppmärksammades en förtroendekris inom Uppsala Universitetsledning. I samband med detta gjorde studentkårerna i Uppsala ett uttalade för att visa att de har fortsatt förtroende för Eva Åkesson som rektor. Idag håller Uppsala universitet ett styrelsemöte där frågan kommer att diskuteras närmare.

Under förra veckan uppmärksammades förtroendekrisen mot Uppsala universitets rektor Eva Åkesson. Flera personer i universitetets ledning ska ha skrivit under en skrivelse där de kräver rektorns avgång. I skrivelsen lyfts kritik mot Eva Åkessons lämplighet som rektor, vilket dock inte preciseras närmare. 12 februari 2014 klargjorde Uppsala teknolog- och naturvetarkår att vi har förtroende för Eva Åkesson som rektor för universitetet. Eva Åkesson har gjort ett utmärkt arbete för studenterna genom att uppmärksamma studentkulturen och lyssna på studenternas åsikter.

Under Eva Åkessons tid som rektor har många beslut fattats som gynnar studenter och doktorander vid fakulteten och resten av universitetet. Det har bland annat beslutats att ubildningsbidrag till doktorander ska fasas ut och att universitetet satsar 2 Mkr på aktiv studentmedverkan.

Vi vill dock understryka att vårt stöd till rektorn handlar om hennes arbete för oss studenter och doktorander. Den information som finns idag om kritiken har varit knapp, därför kan vi inte uttala oss om en helhetsbild av hennes arbete som rektor.

Idag, den 20:e februari, diskuteras frågan i universitetets styrelse, konsistoriet. Förhoppningsvis kommer ledamöterna i konsistoriet där få en klarare bild av situationen och kan fatta ett beslut om hur frågan vidare ska hanteras för universitetets bästa.