Reftecs stora pris 2014

Reftec är en politiskt och religiöst obunden samarbetsorganisation mellan ett antal studentkårer med studenter vid civilingenjörs-, ingenjörs-, och arkitektutbildningar. I år går priset till Institutet med Karin och Jesper i Sveriges radio P3.

Föreningen Reftecs styrelse har den stora äran att förkunna att Reftecs stora pris 2014 går till
radioprogrammet Institutet med Karin och Jesper i Sveriges radio P3 med motiveringen:

”Institutet är ett radioprogram som genom att kombinera forskarintervjuer och forskningsrön på ett humoristisk och jordnära
sätt ökat intresset för teknik och vetenskap”

Reftecs stora pris är en utmärkelse som syftar till att uppmärksamma "person eller grupp av personer som främjat
svensk teknikutveckling, som genom pedagogiska insatser verkat för de tekniska vetenskapernas studium eller som verkat såsom
föredöme för svenska arkitekt-, civilingenjörs- och/eller högskoleingenjörs-studenter".

Föreningen Reftec är en sammanslutning för Sveriges sju största teknologkårer (Chalmers studentkår,
Tekniska Högskolans Studentkår, Linköpings Teknologers studentkår, Teknologkåren vid Lunds Tekniska
Högskola, Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet, Umeå naturvetar- och teknologkår, Uppsala
teknolog och naturvetarkår) och arbetar med att koordinera kårernas studentfackliga och
arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Reftec representerar cirka 70 000 studenter vilket motsvarar ungefär
1/5 av de högskolestuderande i Sverige. Reftecs styrelse består av kårordförandena från de sju
medlemskårerna.

Reftecs stora pris har tidigare bland annat gått till LEGO, Teknikåttan, Tom Tits Experiment, Christer
Fuglesang och 2013 gick det till Tekn. Dr. Patrik Nordkvist. I år går alltså priset till radioprogrammet
Institutet med Karin och Jesper. Priset, som består av ett vackert diplom samt Reftecmedaljen i rött
ordensband, delas ut i samband med den årliga Reftecbanketten som i år går av stapeln onsdagen den 11 juni
i Uppsala.

Frågor om Reftec och Reftecs stora pris kan ställas till Albin Mannerfelt, styrelseledamot i Reftec samt
kårordförande i Linköpings teknologers studentkår på telefon 070-269 45 85 eller ko [at] lintek.liu.se.

Frågor besvaras även av Karin Gyllenklev, producent för Institutet med Karin och Jesper
karin.gyllenklev [at] munck.se.

Ex officio, dag som ovan, för Reftecs styrelse

Albin Mannerfelt
Ledamot Reftec styrelse

Pressmeddelande - 140224 - Reftecs stora pris 2014.pdf