Konsistoriet har fortsatt förtroende för Rektorn

Konsistoriemötena har varit många när det gäller frågan om avgångskravet mot Universitets rektor Eva Åkesson, men idag har det tagits ett beslut.

Det var för ca två veckor sedan som ledningskrisen inom Uppsala universitet blev känd och strax efter det gick de tre vice rektorerna ut med att de krävde Eva Åkessons omedelbara avgång. Idag har konsistoriet haft sitt tredje möte där frågan behandlats, och på presskonferensen klockan två tillkännagavs att konsistoriet enhälligt valt att ge Rektorn sitt fortsatta förtroende. Detta är ett beslut som Uppsala teknolog- och naturvetarkår har fullt förtroende för att konsistoriet tagit med universitetets bästa som utgångspunkt.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår har, i enighet med tidigare uttalanden, fortfarande fullt förtroende för Rektor Eva Åkesson och hoppas att universitetets ledning kommer att ta lärdom av det som hänt. Det är olyckligt att problemen i ledningen inte först togs upp internt vid universitetet, men kårens förhoppning är att det nu kommer finnas tid för ledningen att bearbeta den kritik som framkommit och utveckla sitt arbete.

I samband med presskonferensen meddelades också att de tre vice rektorerna, som varit ledande i den kritik som framförts, avgår från sina uppdrag.