Studiemedlet höjs men bidragsdelen sänks

Nyligen presenterade Sveriges regering ett förslag med att höja det maximala studiemedlet med 1000 kronor från och med 2015, där lånet höjs med 1300 kronor, och bidraget sänks med 300 kronor.

Kåren anser att det är positivt att regeringen valt att öka studiemedlet i samband med att utgifterna för oss studenter ökat under de senaste åren, däremot ställer vi oss tveksamma till att regeringen valt att höja lånet samtidigt som bidraget minskar.

Motiveringen till att bidraget sänks och att lånet höjs är att studenter nu har möjlighet att jobba mer vid sidan av studierna eftersom fribeloppet, den summa du får tjäna utan sänkt studiemedel, har höjts med cirka 30 000 kronor under 2014.

“Vi gör en förbättring av studielånen, studenter har fått bredare möjligheter att arbeta och då kan det vara rimligt med en minskad bidragsdel samtidigt som lånedelen ökas”, motiverar finansministern förslaget.

Vi anser att vi studenter bör ha ekonomiska förutsättningar att genomföra våra heltidsstudier utan att jobba parallellt.

Utöver detta ser vi en risk av social snedrekrytering. Idag finns det flera akademiska utbildningar som inte lönar sig ekonomiskt under en livstid, dvs den löneökning en student får av sin utbildning aldrig uppväger den uteblivna inkomsten under studieåren. Då lånebördan blir större finns risk att personer från ekonomiskt svaga hushåll väljer bort högre studier.

Det har under senaste tiden cirkulerat många namninsamlingar, protestgrupper och blandade diskussioner på sociala medier, där bland annat UTN ställde en öppen fråga om förändringen av studiemedlet på sin facebooksida. Många av personerna som svarade på detta ställde sig skeptiska till sättet som studiemedlet höjs på.

Läs mer:

Regeringens förslag: http://www.regeringen.se/sb/d/18451/a/234494

Kårens fråga om studiemedel på Facebook: https://www.facebook.com/utnkar/posts/10202434800524126

Ur kårens åsiktsprogram:

1.1.1
det ska erbjudas ekonomiska förutsättningar för studenterna så att de kan genomföra sin utbildning.

3.2.1
studenter ska ha lika stor möjlighet till god studieekonomi oavsett social bakgrund.

3.2.2
studiemedlet bör skrivas upp i takt med att de nödvändiga utgifterna ökar.