Sammanfattning av styrelsens diskussionsmöte 140305

Igår samlades kårens styrelse i fakultetsrummet för att ta i tu med dagens ärenden!

Kvällen började med finbesök från de två studenter som sitter med i GSM-gruppen. GSM står för gemensamt studentmedie och gruppen har hittills haft två möten och pratat om vad de olika organisationerna har för visioner för ett eventuellt studentmedie och vad det finns för problematik.Vill ni vet mer om GSM så kan ni läsa kårfullmäktige protokollet från 140210.

Stora delar av möte ängnades åt att diskutera olika frågeställningar och ämnen som dykt upp under kårsamverkan. Vi pratade om ett eventuellt doktorandreglemente, olika beslutsmodeller för att fatta gemensamma beslut mellan kårerna och gemensamma funktioner.

Ett mycket givande möte!