Sammanfattning av styrelsemöte 2014-03-12

Den 12/3 sammanträdde styrelsen igen för ett beslutsmöte.

Efter att alla styrelseledarmöter fått berätta lite om vad de gjort sen sist fortsatte mötet med en diskussion om propositioner till maj-Fum. Sen följde granskning av hela 7 verksamhetsplaner! Efter mycket intressant läsning om vad våra engagerade pysslar med gick mötet vidare till diskussion om bland annat kårsamverkan, samt några övriga frågor. Dagen till ära hade Charlotte tagit med fantastiska semlor som avnjöts under mötet.

 

Styrelsen sammanträder igen nästa vecka den 20/3, och då är det diskussionsmöte som gäller!