Sammanfattning av styrelsens diskussionsmöte 2014-03-19

Förra veckan höll styrelsen sitt 12:e diskussionsmöte för verksamhetsåret, här kommer en kort sammanfattning.

Under diskussionsmötet diskuterades bland annat verksamhetsplanen för Utnarm, samt verksamhetsplaner för några av kårens arvoderade. Utöver verksamhetsplaner låg mycket fokus på samarbetet med de andra kårerna i Uppsala, där frågor som "Hur ska doktoranderna representeras?", "Hur tar alla kårer gemensamma beslut?" och "Hur utser vi studentrepresentanter till centrala positioner i universitetet?" diskuterades.

Sist men inte minst fördes diskussioner i styrelsen om ett eventuellt gemensamt studentmedie i Uppsala mellan kårer och nationer. Idag finns det en projektgrupp från kårer och nationer som arbetar med just detta och UTN:s representanter i gruppen hade lite frågor om hur styrelsen ställde sig till exempelvis en internetbaserad nyhetsportal och papperstidning.