Förslag om ekonomiskt stöd till arbetslivsanknytning

Arbetslivsanknytning i utbildningen får fokus i den utbildningspolitiska debatten i och med ett förslag om att ge ekonomiskt stöd till lärosäten som samarbetar med näringslivet.

Frågan om samarbetet mellan universitet och näringslivet får nu fokus i den utbildningspolitiska debatten. Detta i och med att ett regeringsparti föreslår att en del av det ekonomiska stöd som ges till utbildningar ska prioriteras till de lärosäten som skapar värdefulla samarbeten med näringslivet. Anledningen att frågan väckts är att man identifierat problem både för studenter att hitta rätt jobb och för näringslivet att hitta rätt kompetens. 

Se mer här:
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/moderaterna-universitet-och-näringsliv-måste-samarbeta-2590323

Både TekNat-fakulteten och UTN arbetar idag på många sätt med att skapa och underhålla samarbeten med näringslivet, både genom att integrera näringslivskontakter i utbildningen och att genomföra event där studenter får komma i kontakt med näringslivet. UTN anser att det är av stor vikt att alla studenter på fakulteten är väl förberedda för ett arbetsliv när de lämnar fakultetens utbildningsprogram och tycker därför att det är positivt att se att denna fråga uppmärksammas i den utbildningspolitiska debatten.