Sammanfattning av styrelsen diskussionsmöte 140401

Den här veckan hade vi möte på tisdagen istället, omväxling förnöjer, och dessutom var halva styrelsen borta på företagsevent med sina sektioner på onsdagen :)

Under mötet diskuterade vi bland annat de uppdragsbeskrivningar och befattningsbeskrivningar som uppdaterats för de fyra posterna i ledningsgruppen som är utlysta nu. Till nästa möte ska vi dessutom ta fram en motsvarande dokument till Balkommittén, eftersom vi i maj utlyser presidiet för att arrangera 2015 års naturvetarbal. Vi kollade på en del verksamhetsplaner och budget och såg över samarbetsavtalet med Uppstuk AB, studentkonsult företaget som UTN är delägare i tillsammans med Uppsala ekonomerna. Sen planerade vi det sista inför engagerattack gick av stapeln i helgen, ett litet försök att säga tack till alla de fantastiska engagerade som finns inom kåren!