Utredning om utbildningsutbud

Utbildningsfrågorna går heta i rikspolitiska debatten. Nu tillsätter regeringen en utredning om universitetens och högskolornas utbildningsutbud och hur väl det sammanställda utbudet av utbildningar fyller de behov som finns.

Idag är det upp till Uppsala universitet och vår fakultet att bestämma vilka utbildningar som ska erbjudas vid vårt universitet. Detsamma gäller för samtliga högskolor och universitet i Sverige. I och med detta ligger ett stort ansvar på högskolorna och universiteten att utforma programmen så att de tillsammans ger ett brett utbud med hög kvalitét. För att undersöka att detta sker på ett bra sätt har regeringen idag tillsatt en utredare som ska beskriva sammansättningen och utvecklingen av utbildningsutbudet och se över hur väl det är anpassat till kvalitetskrav, studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2015. 
Läs mer om utredningen här.

UTN anser att det är bra att utbildningsutbudet granskas ur ett behovsperspektiv. UTN:s åsiktsprogram säger att fakulteten eftertänksamt ska agera när man skapar nya utbildningsprogram och undvika att ha program med hög grad av samläsning. Ur ett arbetslivsperspektiv är det positivt att det säkerställs att universitetet tillhandahåller utbildningar som tillsammans utformar ett brett och genomtänkt utbud, då detta gör att vi blir konkurrenskraftiga internationellt och får bättre jobbmöjligheter. Dock värnar vi om universitetets självständighet och möjlighet att ta egna beslut och hoppas att denna utredning kan leda till bättre stöd för universitetet att utföra detta arbete istället för att flytta besluten till en nationell nivå.