Styrelsesammanträde 2014-04-16

Påsken närmar sig och styrelsen har ett sista möte innan Forsfestivalen drar igång.

Under mötet hade vi besök av UTN:s blivande vice ordförande Caroline Lundström, och vi börjar alla i nuvarande styrelsen inse att vår mandatperiod börjar lida mot sitt slut. Stämningen var dock god när vi effektivt behandlade verksamhetsplanerna för de avgående i Ledningsgruppen, och diskussioner om Kårsamverkan och medlemsregister diskuterades flitigt.

Det var allt för denna gång och lyckönskningarna går till Forsränninskommittén som vi hoppas har en god vecka framför sig.