Förslag på system för belöning av samverkan mellan lärosäten och samhället

Värdet av samverkan mellan utbildningen och samhället forsätter vara ett aktuellt ämne i utbildningsdebatten. En stärkt samverkan kring forskning och utbildning hoppas kunna stärka Sveriges konkurrenskraft och samhällsutveckling och ge studenter bättre utsikt till jobb.

För ungefär en månad sedan lyfte ett regeringsparti frågan om hur belönings skulle kunna ges till universitet och högskolor som på ett bra sätt samarbetar med näringslivet.

Läs nyhetsinlägget här: http://www.utn.se/sv/artikel/2014-04-04/forslag-om-ekonomiskt-stod-arbetslivsanknytning

Nu lämnar Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, på uppdrag av regeringen ett förslag på hur ett system för att belöna och uppmärksamma samverkan mellan lärosäten och det omgivande samhället skulle kunna se ut. Förslaget går i stora drag ut på att en expertpanel ska göra en samlad värdering av kvaliteten i Sveriges universitet och högskolors samverkansarbete, med hänsyn tagen till lärosätenas olika karaktär. Områden som kommer att bedömas är bland annat vilka strategier för samverkan som lärosätena använder, om samverkan värderas som merit vid för anställda samt hur lärosätet arbetar med utbildningspraktik och examensarbeten. 

Läs mer om förslaget här: http://www.tidningencurie.se/22/debatt/debatter/2014-05-14-vi-maste-belona-samverkan-mellan-larosatena-och-samhallet.html

UTN:s studiebevakare med arbetslivsansvar arbetar kontinuerligt tillsammans med representanter från universitetet med strategier för samverkan med arbetslivet i utbildningen och att samverkan ska värderas som en merit vid anställning. Förhoppningsvis kan detta arbete, i samband med förslaget, bli ännu mer uppmärksammat och prioriterat.