Sammanfattning av styrelsesammanträde 2014-05-14

Onsdagens styrelsesammanträde var utan tvekan läsårets kortaste, då kvällens agenda var fylld av många andra spännande händelser.

Redan 15.30 sågs styrelsen för att börja mötet, och de två timmarna fram till 17.30 blev väldigt effektiva. Under mötet diskuterades fyra verksamhetsplaner som skickats in: Från kårens informationsansvarige, Basmottagningen, Rebusrallyt och Mastermottagningen. Mastermottagningen kommer under höstterminens början att anordnas i samarbete med den associerade föreningen BEST Uppsala, något som vi tycker är jättekul! 

När verksamhetsplanerna var behandlade informerade presidiet om Studentsamverkan som ägde rum under tisdagen. Studentsamverkan är ett möte med de olika kårerna, kuratorskonventet och universitetsledningen. Där diskuterades bland annat hjälpmedel för dyslektiker vid examenstillfällen och arbetsvillkor vid VFU.

Under kvällen valdes kommande verksamhetsårs caféföreståndare, Emma Borg. Grattis! Vi hann också prata om de överlämningar som kommer ske nu framöver, då främst till nya styrelsen och ledningsgruppen, samt befattningsbeskrivningar för posterna Förvaltningsansvarig och systemadministratör.

Efter mötets slut gick vi och hälsade på Baskommittén som är i full gång med planeringen av höstens mottagning, spännande! Resten av kvällen satt styrelsen i intervjuer till presidiet för Naturvetarbalen och presidiet för Forsränningen, som kommer planera för eventen under 2015.